Madastudio - generátor kalendára

Osobné údaje

Údaje musia byť vyplnené korektne

PO ÚSPEŠNOM ODOSLANÍ OBJEDNÁVKY SA VÁM ZOBRAZÍ V ZELENOM POLY NA VRCHU PREHLIADAČA OZNAM: KALENDÁR BOL ÚSPEŠNE ODOSLANÝ A PRÍDE VÁM MAIL O ÚSPEŠNOM NAHRATÍ OBJEDNÁVKY. AK SA VÁM OZNAM NEZOBRAZÍ A NEPRÍDE ANI MAIL, OBJEDNÁVKU TREBA ZOPAKOVAŤ, ZREJME PRIŠLO KU CHYBE.
Dizajn Kalendára
Počet neznamená celkový počet zakúpených kalendárov. Počet kusov sa vzťahuje na daný typ kalendára s indentickými fotografiami. Ak chcete kalendár s iným typom a fotgrafiami, ich počet zadáte v ďalšej objednávke. Príklad: Mám tri kupóny na stolový kalendár. Dva chcem s identickými fotografiami a jeden s odlišnými. Do tejto objednávky si vyberiete typ, vzor, a počet kusov dva, overíte kupóny, nahráte fotografie a dokončíte objednávku. Na tretí kalendár s odlišnými fotografiami vytvoríte novú objednávku, kde vyberiete typ, vzor, počet kusov jeden, overíte kupón, nahráte fotografie a dokončíte objednávku.

Počet neznamená celkový počet zakúpených kalendárov. Počet kusov sa vzťahuje na daný typ kalendára s indentickými fotografiami. Ak chcete kalendár s iným typom a fotgrafiami, ich počet zadáte v ďalšej objednávke. Príklad: Chcem 3x stolový kalendár. Dva chcem s identickými fotografiami a jeden s odlišnými. Do tejto objednávky si vyberiete typ, vzor, a počet kusov dva, nahráte fotografie a dokončíte objednávku. Na tretí kalendár s odlišnými fotografiami vytvoríte novú objednávku, kde vyberiete typ, vzor, počet kusov jeden, nahráte fotografie a dokončíte objednávku.

Vyberte x obrázkov.Vybrať fotky ...
 
Ak budete objednávať další kalendár/kalendáre s odlišnými fotografiami tak pokračujte vo výbere dopravy a potom dokončite túto objednávku. Vyplňte novú objednávku s novými fotografiami. Vaša nová objednávka sa spáruje s predošlou. Ak budete mať dodávku kuriérom, tak platba za kuriéra bude len jedna.

 

Doprava

Ak budete objednávať další kalendár/kalendáre s odlišnými fotografiami tak dokončite túto objednávku. Vyplňte novú objednávku s novými fotografiami. Vaša nová objednávka sa spáruje s predošlou. Ak budete mať dodávku kuriérom, tak platba za kuriéra bude len jedna.